Herroepingsrecht

Bij VoetbalreizenXL lopen we er nog wel eens tegenaan dat klanten hun order willen annuleren en gebruik willen maken van zijn/haar herroepingsrecht. Aangezien onze organisatie werkzaam is in de evenementenbranche met datum gebonden evenementen kan derhalve geen gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht. Om onduidelijkheden hieromtrent te voorkomen hebben we dit onderdeel specifiek opgenomen in onze algemene voorwaarden in artikel 11.

Artikel 11 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

  1. De reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW wordt uitgesloten van het herroepingsrecht. De opdrachtgever kan derhalve geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht.
  2. Eveneens wordt het herroepingsrecht van de opdrachtgever op de overeenkomst met betrekking tot vrijetijdsbesteding uitgesloten. Dit heeft derhalve betrekking op de losse tickets. De bedenktijd van 14 dagen waarbij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden ontbonden geldt derhalve niet. Losse tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op de losse tickets.

Indien het voor VoetbalreizenXL echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat VoetbalreizenXL de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal VoetbalreizenXL de reissom voor zover mogelijk aan u restitueren, onder aftrek van de kosten die VoetbalreizenXL heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk.

In geval van vragen / opmerkingen ten aanzien van deze uitsluiting kan contact opgenomen worden met onze medewerkers via 085-3036791.